Actueel innoveren en verbeteren kwaliteit technisch onderwijs - 13 juli 2020

Inventarisatie wensen en behoeften aanbod technisch onderwijs TL. Mogelijke input voor aanvraag pilot T&T. 15:00 - 17:00 uur
Online meeting

In ontwikkellijn 1 van het plan voor T is for Tech / Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. staat het innoveren en verbeteren van de kwaliteit van het technisch onderwijs centraal. We werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van keuzevakken BB/KB en TL voor techniek. Op dit moment zijn we voor BB/KB al in een vergevorderd stadium met een aantal keuzevakken voor BB/KB die volgend schooljaar van start gaan. Daarbij kijken we ook gelijk naar de mogelijkheden voor uitbreiding naar TL.

Er is behoefte aan meer zicht op het bestaande TL aanbod van techniekonderwijs en de wensen die er nu zijn. Op basis hiervan kunnen we de ontwikkelactiviteiten voor het komende schooljaar bepalen. Tevens mogelijke input voor de aanvraag pilot T&T. 

Aanmelden uiterlijk 8 juli, online meeting. Meer info Chantal Rebel crebel@corlaercollege.nl