Actueel innoveren en verbeteren kwaliteit technisch onderwijs - 21 september 2020

Voortgang activiteiten OWL 1 15:00 - 17:00 uur
ROC Midden Nederland - Disketteweg 10 Amersfoort

In ontwikkellijn 1 van het plan voor T is for Tech / Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. staat het innoveren en verbeteren van de kwaliteit van het technisch onderwijs centraal. We werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van keuzevakken BB/KB en TL voor techniek.

Op dit moment staan de keuzevakken robotica, cnc, booglassen en algemene techniek, doorlopende leerlijn BWI, samenwerking TL centraal. 

Meer info Inge Schwartz projecten@ingeschwartz.nl of Chantal Rebel crebel@corlaercollege.nl