Actueel innoveren en verbeteren kwaliteit technisch onderwijs - 7 juli 2020

Behoeften Basis/Kader, TL, doorlopende leerlijn vmbo - mbo 15:00 - 17:00 uur
Vakcollege Maarsbergen

Meer informatie Chantal Rebel, crebel@corlaercollege.nl