Centrale organisatie en samenwerking - 14 mei 2020

Overleg inventaris technieklokalen op 5 harde techniekscholen 10:30 - 11:30 uur
Teams

meer info Johan Wilbrink - ajw@vanlodenstein.nl