Samen verder groeien - 11 maart 2022

Voor T is for Tech School coördinatoren, vaste docenten hotspot, projectleiders, teamleiders, programmamanagement, penvoerder, communicatiebureau (Muntz), Bedrijfsleven (Lomans), vmbo-leerlingen, mbo-leerlingen dagprogramma
Leerhotel het Klooster, Amersfoort

Meer info Monique Janssen, monique@tisfortech.nl