Techniek zichtbaar op primair onderwijs - 10 november 2020

Bespreken interviews HU en opstellen onderzoeksvragen 15:30 - 16:30
Teams


Onderdeel van OWL 4 is dat de Hogeschool Utrecht een onderzoek gaat uitvoeren gericht op 3 doelgroepen. Allereerst de leerlingen van het PO - hoe kijken zij aan tegen techniek, en de keuze voor een techniekschool? Dan de ouders. Er blijkt nog weinig onderzoek gedaan te zijn naar hoe ouders van VMBO leerlingen aankijken tegen een techniekschool / carrière van hun kind in de techniek. En als laatste de PO docent. Hoe stimuleren zij techniek en wat hebben zij daar eventueel voor nodig? 

Kortom - het zijn nog hele brede concept onderzoeksvragen. En wellicht leven er bij jullie zelfs nog hele andere vragen. 

Meer info markieke@tisfortech.nl