Bezetting op orde

De techniekdocent en techniekinstructuer hebben een cruciale rol in het gehele techinisch onderwijs. Jongeren worden enthousiast van bevlogen mensen. Door de docenten en instructeurs te faciliteren zodat er voldoende begeleiding in de klas is, er ontwikkelmogelijheden zijn en er uitwisseling is met het bedrijfsleven dragen we hier actief aan bij.

Regionale profielschets Techniekinstructeur
Dé techniekinstructeur, wie is dat eigenlijk en wat vragen van hen? De profielen van de 6 techniekscholen zijn samengevoegd tot een gezamenlijk regioprofiel. Op deze manier werkt de regio samen om ervoor te zorgen dat er voldoende techniekinstructeurs beschikbaar zijn.

Lesgeven door professionals uit het bedrijfsleven
Vakmensen uit het bedrijfsleven delen graag hun kennis met jongeren. Het vmbo maakt hier regelmatig gebruik van, bijvoorbeeld doordat een vakman van een technisch bedrijf een gastles verzorgt. Dit blijven we natuurlijk gewoon doen.

Daarnaast gaan we graag een stapje verder. Zodat professionals uit het bedrijfsleven vaker lessen kunnen verzorgen en actuele kennis uit de praktijk structureler in het onderwijs beschikbaar is. Ook de inzet in het kader van tijdelijke vervanging sluit aan op behoeften in het onderwijs. Ervaring met lesgeven en zo mogelijk een pedagogische didactische aantekening is hierbij gewenst. 

De pool met vakmensen die structureler voor de klas willen staan via T is for Tech is in ontwikkeling. Bij de volgende organisaties kan het vmbo terecht:

Bouwmensen Amersfoort: Bouwmensen Amersfoort heeft werknemers in diens die kunnen ondersteunen bij de afdeling BWI. De werknemers van Bouwmensen Amersfoort hebben reeds ervaring in het onderwijs. Voor meer informatie: Jeroen van Drie

IW Midden: IW Midden heeft werknemers in dienst die kunnen ondersteunen bij de afdeling PIE. De werknemers van IW Midden hebben reeds ervaring in het onderwijs. Voor meer informatie: Izudin Skopic

Wij techniek: Wij Techniek heeft een pool van hybride techniekopleiders. Dit zijn mensen die in het bezit zijn van een pedagogische didactische aantekening en ingezet kunnen worden voor vervanging, structurele tekorten aan techniekdocenten en voor vervanging van docenten die langer uit de roulatie zijn. Meer informatie: Herman Veldman

Voor medewerkers van techniek bedrijven die een pedagogische didactische aantekening willen halen is er de opleiding hybride techniekopleider via Wij Techniek. In 10 maanden leer je alles over het overdragen van kennis, coaching en het ontwikkelen van lesmateriaal. Meer info

Bekijk hier de animatie over de hybride docent/expert

Meer info: Ton Vahlkamp, tvahlkamp@vakcollegemaarsbergen.nl