Docentstage

Docenten blijven up to date met hun vakkennis én geïnspireerd. Iedere techniekdocent gaat jaarlijks 40 uur op stage bij een technisch bedrijf. De techniekdocenten van de 6 techniekscholen volgen een stappenplan, zodat zij voorbereid op stage gaan en het bedrijfsleven duidelijkheid heeft van hetgeen er van hen verwacht wordt.

Bent u docent van een techniekschool? Meld dan hier aan voor de docentstage

Hoe werkt het
Techniekdocenten PIE, BWI en MBoT kunnen hun kennis en ervaring uitbreiden met de actuele vaktechniek uit het bedrijfsleven. Om ervoor te zorgen dat de lessen voor de leerlingen door blijven gaan, wordt gekeken naar mogelijkheden voor vervanging. Denk hierbij aan mensen van opleidingsbedrijven of mbo docenten. Van belang is dat de lessen van de docent gedurende 2 dagen opgevangen kunnen worden. 

Iedere maand is gereserveerd voor een profiel. In de eerste drie weken gaat van iedere school een docent 2 dagen op stage. Aan het eind van de maand is er een inspiratie dag voor het profiel. De inspiratie dag wordt georganiseerd door de werkgroep T is for Tech i.s.m. het opleidingsbedrijf en bedrijfsleven. Naast het kennismaken met nieuwe technieken is hier ruimte voor het evalueren van de stage met de docenten van de andere scholen.

Voor wie
Techniek Docenten van de harde techniek scholen. (Deze pilot start met docenten van harde techniekscholen, op termijn kunnen techniekdocenten van andere scholen ook deelnemen.)

Aanmelden en vervanging docenten
De stage wordt gelopen in de maand waarin het profiel is ingedeeld (zie schema). De docent stemt de aanvraag af met zijn/haar leidinggevende en geeft leerdoelen aan.

Vervanging kan geregeld worden door de inzet van ‘eigen’ docenten of door inzet van externen. Zo is het wellicht mogelijk een opleider van een opleidingsbedrijf in te zetten of een mbo docent.

De uren voor vervanging – zowel van de ‘eigen’ docent als externe - kunnen gedeclareerd worden bij T is for Tech (max 8 uren per dag à € 50 incl. btw per uur). Dit verloopt via de standaard kwartaal rapportage. De werkgroep kan ondersteunen bij het organiseren van de vervanging.

Stagebedrijven
De docent gaat bij voorkeur stage lopen bij een bij T is for Tech aangesloten bedrijf (contactgegevens zijn beschikbaar bij de werkgroep). Docenten mogen ook zelf een bedrijf kiezen. Het bedrijf waar stage gelopen gaat worden is bij voorkeur een erkend leerbedrijf.

Het proces voor de docent
Om op stage te gaan volgt de docent de volgende stappen:

  1. Docent vult het online formulier Docentstage in, zodat T is for Tech op de hoogte is van de wensen. De docent vraagt, door middel van het aanvraagformulier , toestemming bij zijn leidinggevende om op stage te gaan. Welke competities wilt u behalen, wat gaan de leerlingen merken van deze stage, akkoord leidinggevende
  2. De docent gaat een stageovereenkomst  aan met het bedrijf.De docent die op stage gaat spreekt met het bedrijf zelf de 2 stagedagen af.
  3. Aan het einde van de stage volgt de beoordeling. Hiervoor vullen de docent en het  bedrijf gezamenlijk het formulier “evaluatie van de beroepsstage” in.
  4. De docent deelt zijn stage ervaring met andere docenten tijdens de inspiratie dag aan het eind van de maand én in max 10 regels tekst en 3 foto’s/vlog.

Interesse of meer weten? Of u nu op stage wilt en direct wilt aanmelden of dat u twijfels heeft. We horen graag uw reactie

Wilt u de docenten ontvangen en vaardigheden in de gevraagde en nieuwe technieken bijbrengen? Wilt u uw vakkenis en praktijkervaring delen met de docenten én bent u een erkend leerbedrijf? Mail dan naar Ton Vahlkamp, tvahlkamp@vakcollegemaarsbergen.nl