Inspireren docenten

Van elkaar leren, ervaringen uitwisselen en samen verder groeien.

Er is een jaarprogramma in ontwikkeling.

Kijk hier alvast naar een eerste initiatief samen met Aanpak VSV Eemland - LOB in de regio waar docenten vmbo online kennismaakten met een drietal bedrijven uit de regio.