In het kort zien we de volgende trends:

Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei te zien van het aantal personen met een technisch beroep. Tussen 2013 en 2019 is het aantal personen met een technisch beroep met ruim 13% toegenomen. In aantallen zijn er sinds 2013 187.000 personen met een technisch beroep bijgekomen, waardoor het totaalaantal uitkomt op 1.582.000 personen in 2019. Dit zijn cijfers van afgelopen jaar, vóór de uitbraak van het coronavirus in 2020.

Het aantal vrouwen met een technisch beroep groeit sneller dan het aantal mannen. In 2019 is het aantal vrouwen in een technisch beroep met 9% toegenomen ten opzichte van 2018. Het aantal mannen is in die periode met 3% toegenomen. Afgelopen jaar is het aantal vrouwen met een technische baan dus 3 keer zo snel gestegen het aantal mannen met een technische baan.

In het hoger onderwijs is het afgelopen diplomajaar het aandeel technisch gediplomeerden toegenomen, van 25% in 2017/18 naar 26% in 2018/19. In het mbo is het aandeel in technisch gediplomeerden in diezelfde periode toegenomen van 28% naar 29%.

Aan de andere kant is de instroom in technische profielen en studies licht gedaald. In het vmbo (bb/kb/gl) is het aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel afgenomen van 20% naar 19% tussen 2018/19 en 2019/20. In vmbo-TL is het aandeel betatechnisch gediplomeerden het laatste jaar gedaald van 41% naar 40%. Bij havo/vwo is het aandeel leerlingen dat kiest voor een N-profiel gedaald van 49% naar 48%.

Op het mbo is sprake van een lichte daling van het aandeel instromende studenten in technische opleidingen van 29% in 2018/19 naar 28% in 2019/20. In het hoger onderwijs is exact dezelfde trend zichtbaar: in het laatste jaar is het aandeel studenten dat kiest voor een betatechnische opleiding eveneens afgenomen van 29% naar 28%.

Downlaod de infographic of lees meer