Bijeenkomst Schoolleiders TL - 25 januari 2022, verplaatst naar 15 maart 2022

Schoolleiders vmbo TL Amersfoort en omstreken peilen waar een ieder staat en waar men kan samenwerken o.a. op het gebied van Technologie en Toepassing. 15.00 - 17.00 uur
De Wereld voor Techniek, Hardwareweg 15 Amersfoort

 Thema's: Waar liggen behoeften van vmbo TL in de regio, juist ook in het kader van de nieuwe leerweg. Hoe gaan vmbo en mbo samenwerken. Ook is er een update van de modules op het gebied van Technologie en Toepassing die vmbo's TL gezamenlijk in de regio aan het ontwikkelen zijn. 

Wil je hierbij zijn? Meld je aan