Vakmensen uit het bedrijfsleven delen graag hun kennis met jongeren. Het vmbo maakt hier regelmatig gebruik van, bijvoorbeeld doordat een vakman van een technisch bedrijf een gastles verzorgt. Daarnaast gaan we graag een stapje verder. Zodat professionals uit het bedrijfsleven vaker lessen kunnen verzorgen en actuele kennis uit de praktijk structureler in het onderwijs beschikbaar is. Ook de inzet in het kader van tijdelijke vervanging sluit aan op behoeften in het onderwijs. Ervaring met lesgeven en zo mogelijk een pedagogische didactische aantekening is hierbij gewenst. 

De pool met vakmensen die structureler voor de klas willen staan via T is for Tech is in ontwikkeling. 

Voor medewerkers van techniek bedrijven die een pedagogische didactische aantekening willen halen is er de opleiding hybride techniekopleider via Wij Techniek. In 10 maanden leer je alles over het overdragen van kennis, coaching en het ontwikkelen van lesmateriaal. Meer info