Er ligt naast een kwantitatieve uitdaging (genoeg docenten) ook een inhoudelijk, kwalitatief vraagstuk: ontwikkelingen in het onderwijsaanbod en nieuwe technieken vragen om andere (nieuwe) kennis en vaardigheden van docenten.

Verscheidenheid aan aanpakken Het vraagstuk is complex: een samenhangend geheel van verschillende factoren op meerdere niveaus. Er bestaat geen blauwdruk voor een aanpak die deze uitdagingen in één keer oplost, er zijn veel “knoppen” waar aan gedraaid kan worden. 

De oplossingsrichtingen zijn geclusterd in 3 thema's"

  1. Nieuwe talenten inspireren, begeleiden en behouden 
  2. (Regionaal) opleiden en professionaliseren
  3. Slim en flexibel organiseren

Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten.

Meer info over de docententoolkit