Leerlingen en scholen zien dat ouders een belangrijke rol spelen in het keuzeproces. Onderzoek onder mbo-studenten liet eerder zien dat studenten zich meer verbonden voelden met de opleiding als zij hun ouders raadpleegden bij de keuze. Uit de online enquête onder 925 ouders van vmbo-leerlingen, blijkt dat zij hun rol als minder groot zien. 40 procent denkt enige tot veel invloed te hebben gehad, 60 procent denkt dat die invloed beperkt of zelfs afwezig was. 

TIPS OM TECNHIEK MEER ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN 

• Scholen zonder technische profielen kunnen wel technische keuzevakken aanbieden om de sector meer aandacht te geven. 
• Scholen zonder technische profielen zouden ouders en leerlingen alsnog moeten informeren over technische keuzevakken op de eigen locatie of bij andere scholen.
• Focus in de voorlichting op het feit dat technische vaardigheden kunnen worden aangeleerd, en geen kwestie van aanleg zijn.
• Ouders praktijkervaring op laten doen, kan helpen bij het krijgen van nieuwe inzichten over de sector en het werk.
• Een ‘doelgroepgerichte’ aanpak van voorlichting helpt niet veel. Het kan wel nuttig zijn om de beeldvorming van ouders met een migratieachtergrond op een positieve manier proberen te beïnvloeden.

TIPS OM LOB TE VERBETEREN
• Een-op-een gesprekken met ouders en leerlingen worden als positief ervaren in de zoektocht naar het juiste profiel.
• Het gebruik van thuisopdrachten zorgt voor een laagdrempelige manier van informeren die makkelijk te organiseren is. Dit voorziet ouders meteen in hun behoefte aan meer informatie over de profielkeuze.

Download hier de samenvatting en het rapport