In totaal gaven 42 jongeren hun mening in een serie duo-interviews. De meesten van hen zijn vmbo-gtl scholier, een deel van hen havist of mbo-student met het vmbo-gtl nog vers in het geheugen.

Wat vinden deze jongeren van het vmbo-onderwijs dat zij volg(d)en? Waarover zijn ze positief en wat wordt juist gemist? Waar zien ze kansen en uitdagingen voor het praktijkgerichte programma? Het resultaat is een prikkelend rapport met voldoende stof tot nadenken.

Download hier het rapport