Uit cijfers van het CBS zien we dat we op het mbo 14.000 potentiële technici mislopen. Zonde! Daarom deden we hier onderzoek naar: in een kwalitatief onderzoek hebben we gesproken met 27 jongeren met een migratie-achtergrond die wél voor techniek gekozen hebben.

Tijdens de gesprekken konden we goed doorvragen op hun ervaringen, onderliggende behoeften en denkbeelden. Wat valt op? En wat kunnen we eraan doen? Marijn van Dongen van Platform Talent voor Techniek deelt vier tips om jongeren met een migratieachtergrond te enthousiasmeren voor techniek.