Op www.jegaathetmaken.nl staan diverse mogelijkheden:

online gastlessen over de bouw ontwikkeld

* op youtube staan filmpjes over het werken in de bouw

* een beroepenfolder beschikbaar met de toekomstmogelijkheden in de bouw en infra

* Het Bouw Idee Café ism Cobouw organiseert bijeenkomsten gericht op mbo en hbo. Meer info