Marit, Marieke, José en Lotte studeren Onderwijswetenschappen aan de HU en doen in samenwerking met gemeente Amersfoort een onderzoek naar de mogelijkheden binnen het project Leven Lang Ontwikkelen bij midden- en kleinbedrijven (mkb's). Aan de hand van een vragenlijst voor leidinggevenden/bedrijfsleiders willen zij meer inzicht krijgen in de wijze waarop mkb's vormgeven aan leren en ontwikkelen binnen de organisatie. 

Dus bedrijfsleiders/leidinggevenden in de technieksector: jullie hulp is welkom. 

Link naar de vragenlijst:
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_06Txad4SQuJoCK