Oriëntatiedag Beroepen (Jan Kroondag)

Op donderdag 10 november 2022 vindt bij School voor Techniek het jaarlijks event Oriëntatiedag Beroepen plaats. 1200 3e jaars VO-leerlingen komen deze dag in kleinere groepen informatie inwinnen over alle mogelijke beroepen en opleidingen op mbo- niveau: van sportinstructeur tot aan automonteur. Samen met ROC Midden Nederland mogen wij deze voorlichtingen verzorgen. Door middel van workshops laten we ze kennismaken met de verschillende vakgebieden en beroepen die er zijn. De VO- leerlingen gaan als startende derdejaars kennis maken met de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Voor meer informatie neem contact op met Annabel van den Oever