Het matinee cafe is een ontmoetingsplek voor leerkrachten en schoolleiders uit het PO van de provincie Utrecht. Het wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Marnix academie samen. STO Utrecht en TisforTech verzorgden hier op 11 maart een inspirerend online programma voor deelnemers vanuit de hele provincie over het thema ’Sterker techniekonderwijs in samenwerking met het VMBO’. Hoe geven we dat vorm in onze regio’s? Welke expertise en materialen zijn er allemaal bij het VMBO? Kun je samen werken aan doorgaande lijnen? En welke bijvangst is er?

Jeppe den Uijl (STO Utrecht) en Marieke van Krugten (TisforTech) presenteerden hier hun gedeelde visie aan de hand van de het beta en tech mentality onderzoek van Motivaction in 2019 onder jongeren. Hier kwamen 5 verschillende soorten affiniteit met techniek-groepen uit. Dat geeft te denken over de behoeftes van de kinderen in je klas om met techniek bezig te kunnen zijn. Zo heeft 40% van de klas een hoge affiniteit met techniek en een grote interesse in vernieuwende technologie. Bedienen we de behoeftes van deze kinderen goed?

      Bron:Motivaction 2020 in Rapport ‘Wat doen basisscholen aan wetenschap en Techniek’ van het Platform Talent voor Technologie.  

 

En weten leerkrachten hoe? Op deze laatste vraag geeft het rapport van het Platform Talent voor Technologie ook veel inzicht. Zij interviewden in 2020 leerkrachten in het PO. Leerkrachten gaven aan tegen verschillende knelpunten op te lopen. Zoals een tijd om de lessen te geven, maar ook de materialen te regelen en zich te verdiepen in techniek opdrachten. Of de wijze waarop techniek verankerd is in het beleidsplan van hun school. Maar gaven in dit rapport ook aan kansen te zien in het samenwerken met andere onderwijsinstellingen zoals het VMBO, en het bedrijfsleven waar deze kennis en materialen wel voor handen zijn.

Hoe we dat voor onze regio’s vorm geven bespraken we met elkaar in 4 verschillende break-out rooms. Waarbij STO Utrecht 2 maakworkshops op afstand aanbood om met laagdrempelige programmeeropdrachten aan de slag te gaan. En TisforTech ging in 2 ronde tafelgesprekken, waarbij vmbo techniekdocenten hun ervaringen deelden met de aanwezigen vanuit het PO. Al met al een hele mooie middag die smaakt naar meer. En bovendien geweldig om dit samen met twee STO regio’s te doen!

Benieuwd naar het Matinee cafe en de opbrengsten? Hier vindt u de padlet met techniektips voor onze regio’s, en hier het rapport van het Platform van Talent voor Technologie onder leerkrachten uit het PO.