18 Februari 2023 was het Tech Event. Dit Event werd gehouden bij NXT Maarsbergen i.s.m. T is for Tech.

Er was een groot aanbod van workshops waaraan de bezoekers enthousiast deelnamen.

Om een indruk te krijgen hoe leerzaam en gezellig het was, zie onderstaande movie.