Half februari was de centrale aftrap van de werkgroepen. Ruim 60 gingen aan de slag. Iedere ontwikkellijn heeft een eigen werkgroep die zelfstandig werkt aan doelstellingen van het programma. Hieronder de updates.

1: Actueel innoveren en verbeteren kwaliteit technisch onderwijs

De techniekscholen zijn gestart met de inventarisering van de keuzevakken BWI, PIE en M&T. In de werkgroep wordt gekeken welke keuzevakken doorontwikkeld zullen worden. Ook de ontwikkeling van de technische praktijkcomponent vmbo TL staat centraal. Naast vmbo denken ook het mbo en bedrijfsleven actief mee in deze werkgroep voor een gerichte aansluiting op de behoeften van mbo en bedrijfsleven.

 

2: Professionaliseren en faciliteren techniekdocenten

Er wordt ingezoomd op de mogelijkheden voor hybride docenten in de regio, uitwisseling van vmbo docenten tussen vmbo scholen en de eisen voor en inzet van onderwijsassistenten. Een en ander in samenwerking met Utrecht Leert. Ook wordt gewerkt aan de invulling van docentstages in de regio. 

 

3: Motiveren jongeren voor techniek

De vmbo Week van de Techniek was een groot succes. Ruim 1465 vmbo leerlingen van 18 scholen namen deel aan het programma. Gemiddeld werd het event beoordeeld met 8,2 beoordeeld. Komende periode staat de invulling van bedrijfsbezoeken en gastlessen centraal.

 

4: Techniek zichtbaar op primair onderwijs

Techniekdocenten, PO en PABO ontwikkelen technieklessen voor leerlingen uit groep 6 en 7. PO kan starten met Maakkunde, dit is in samenwerking met Sciencecentrum NEMO beschikbaar. De Parkschool in Amersfoort is de eerste school die hiermee aan de slag gaat. Het lectoraat Science Education van de Hogeschool Utrecht verricht onderzoek naar de effecten van techniek op PO in onze regio.

 

5: Centrale organisatie en samenwerking

Eind januari werd het nieuwe logo T is for Tech gelanceerd.  Stuurgroep, projectleiders en werkgroepen zijn opgestart. De structuur voor de financiële verantwoording is opgezet. Er wordt gewerkt aan een communicatieplan T is for Tech. De infographic hieronder geeft een heldere uitleg over het programma.