VMBO leerlingen van Het Element, NXT Maarsbergen en het Van Lodenstein College bouwen hun eigen kart. Van losse onderdelen tot een rijwaardige kart, waarmee zij in juni aan een echte race mee gaan doen. Leon Bijl van het Van Lodenstein College is trots op het enthousiasme van de leerlingen. "Na de lessen komen ze gerust nog even langs om verder te werken aan de kart". 

Op 11 januari zijn de docenten van de verschillende scholen het project met elkaar gestart. Samen gaven ze het project verder vorm en maakten ze een vertaalslag naar de situatie binnen de eigen school. Juist het werken aan een echte kart, samen met de leerlingen, maakt ook de docenten enthousiast. Tijdens de middag maakten de docenten veel gedetailleerde foto's. Onder andere met dit materiaal kunnen zij de lessen met de leerlingen goed voorbereiden.

Lees meer