De ontwikkeling van materiaal voor het vak Technologie en Toepassing stond centraal. Deze lessen worden volgend schooljaar gegeven op Farel en Corderius. Peter Hoogland (Corderius) en Jessica Hofman (Farel) hebben de groep bijgepraat. Zowel het format om een module te schrijven, als de inhoudelijke modules zijn beschikbaar voor iedereen via een gedeelde online omgeving. Meewerken mag, zelf iets delen, graag!
Jacco van IJmeren en Arjen Thoutenhoofd (beiden Van Lodenstein College) hebben, als pilotschool voor de nieuwe leerweg, gedeeld hoe ze van start zijn gegaan en hoe de stand van zaken is. Na een rondleiding en het zien van alle mogelijkheden op de hotspot is er nagepraat onder het genot van een hapje en drankje.
 
Wil je meer weten, volgend jaar betrokken zijn, op schoolleidersniveau of op docentniveau, neem contact op met Astrid van Buuren.  Buurena@corderius.nl.Als we samenwerken kunnen we techniek en technologie in de breedste zin van het woord een plek geven in de praktijkcomponenten van de nieuwe leerweg.