Veel informatie over doorlopende leerwegen kan je al vinden bij organisaties als Sterk Techniek Onderwijs (STO), Sterk Beroepsonderwijs, Platform Talent voor Technologie en Platform PIE.

Wij Techniek biedt met een informatiepunt hierop een inspirerende aanvulling speciaal voor de installatiebranche. 

In de webinars op 25 mei en 8 juni staat de doorlopende leerroute vanuit de beroepsgericht leerweg centraal.

Meer info