De Tech Academy van T is For Tech is een centrale plek waar leren, samenwerken en technologie samenkomen. Het is een initiatief dat in 2023 van start is gegaan, met als doel leerlingen enthousiast te maken voor techniek en de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven te overbruggen. 

De Tech Academy biedt een leer- en ontwikkelomgeving voor experts uit het werkveld en docenten in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het is een plek waar kennis en krachten worden gebundeld, vooral in een tijd waarin technologische ontwikkelingen snel veranderen. 

Hybride Opleiders Bezetting op orde Inspiratiesessies 

Opleidingen Docentstage

De Tech Academy is opgebouwd rondom vier zuilen waarbinnen professionals zich kunnen ontwikkelen en inspiratie kunnen opdoen. Het beoogt de volgende effecten te realiseren: 

1. Experts uit het bedrijfsleven werken als hybrideopleiders een dag of dagdeel op het vmbo, waardoor leerlingen concrete voorbeelden en ervaringen uit het werkveld krijgen. 

2. Instructeurs en techniek docenten worden vanuit de Tech Academy geplaatst op een vmbo-school, zodat kennis en expertise worden gedeeld. 

3. Samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen wordt gestimuleerd, waarbij kennis en expertise worden gedeeld. 

4. Docenten passen technologie steeds vaker toe in hun lessen. 

5. Zowel docenten als experts uit het bedrijfsleven tonen meer interesse in techniek en de snel veranderende technologieën. 

Binnen de Tech Academy kunnen professionals zich aanmelden als hybride opleider, waarbij ze hun expertise uit het werkveld koppelen aan het onderwijs op het vmbo. Er wordt samengewerkt met Wij-techniek om een eenjarige opleiding voor hybride techniekopleiders aan te bieden. Intervisiebijeenkomsten en inspiratiebijeenkomsten worden georganiseerd om ervaringen en kennisuitwisseling tussen docenten, instructeurs, bedrijfsleven en onderwijsinstanties te bevorderen. Bovendien krijgen docenten de mogelijkheid om stage te lopen bij bedrijven die zijn aangesloten bij T is For Tech, om zo hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. 

De Tech Academy is een dynamische omgeving waar experts en docenten samenwerken en elkaar inspireren om het onderwijs te verrijken met de nieuwste technologische ontwikkelingen en toepassingen. 

Wil je meer informatie over de Tech Academy, neem dan contact op met infomail.