Tech Academy  

Vanuit missie en ambitie zijn wij vanaf 2023 gestart met de Tech Academy. Een centrale plek vanuit T is For Tech, waarin leren en samenwerken 'hand in hand gaan'. Onderwijs en het bedrijfsleven werken samen om leerlingen te enthousiasmeren voor de techniek, daarnaast faciliteren wij professionals vanuit het bedrijfsleven binnen het onderwijs. Doel hiervan is: leren van elkaars expertise en door samen te werken ontstaat er een brug in plaats van een kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.  

Bezetting op orde 

De Tech Academy is de plek waar professionals kennis delen en samen werken met de vijf scholen die samen werken aan het project. Mensen met ambitie en passie voor de techniek worden vanuit de Tech Academy opgeleid om zich verder te professionaliseren om vervolgens als instructeur of als docent te kunnen werken in het voortgezet onderwijs.  

Doel: Ondersteuning bieden door het plaatsen van instructeurs en techniekdocenten op vmbo-scholen om leerlingen kwalitatief en uitdagende lessen te kunnen geven. 

 

Heb je interesse om je verder te professionaliseren neem dan contact op met Carmen Huisman, carmen@tisfortech.nl of 0628438988