Het T is for Tech programma met technieklessen voor het studiejaar 2022/2023 kent 12 thema's:

vmbo leerlingen kunnen kennismaken met de thema's in een kennismakingsles (120 minuten), workshop (4x 120 minuten) of een keuzevak (80 tot 100 lesuren). Voor de meeste thema's maakt het niet uit welk profiel de leerling volgt. Voor enkele thema's is voorkennis vanuit een specifiek profiel nodig.

Op dit moment inventariseren we de wensen van de regionale vmbo leerlingen/scholen m.b.t. het volgen van keuzevakken in het schooljaar 2022/2023. Aanmelden van leerlingen is mogelijk, bij voorkeur voor 15 april, zodat we het rooster zo goed mogelijk op de wensen van de scholen kunnen afstemmen.

Heb je leerlingen die volgend jaar willen deelnemen aan een keuzevak? Stuur dan onderstaande gegevens naar info@tisfortech.nl:

T is For Tech gaat er vanuit dat leerlingen op de fiets naar de hotspot kunnen komen. Mocht dit een probleem zijn dan denken we graag mee over een gepaste oplossing vanuit de gedachte "iedere leerling kan interessante keuzevakken op de hotspot volgen "

Voor meer informatie neem contact op met Johan Wilbrink, johan@tisfortech.nl of 06-44227220.